Matlab

Oprogramowanie możemy pobrać z Uczelnianego Centrum Informatyki, bedąc wewnątrz uczelnianej sieci (Wydziałowe WIFI lub Akademik), badź posiadając skonfigurowany VPN.

Instalacja oprogmowania:

License.dat - Plik licencji - niezbędny do instalacji i działania oprogramowania Matlab. Dostepny do pobrania poniżej dla dostępnych wersji oprogramowania.
FIK (File Installation Key), niezbędny poczas instalacji oprogramowania w wersji R2008 lub nowszych. (Podczas instalacji należy wybrac opcję "Install manually without using the Internet", po czym w następnym kroku nalezy wybrać opcję "I have the File Installation Key for my license" i należy wprowadzić klucz odpowieni do wersji oprogramowania.)
UWAGA! W związku z problemami Internet Explorera z pobieraniem dużych plików, do pobierania obrazów płyt DVD zalecamy używania innych przeglądarek stron www (np. Mozilla Firefox).
W przypadku problemów z instalacją prosimy o kontakt z lokalnym administratorem.
Uczelniane Centrum Informatyki ZUT dysponuje następującymi wersjami oprogramowania Matlab:

Dotyczy instalacji Matlab r2010a i nowszych w wersji 64-bitowej

W celu instalacji Compilera niezbędnego do wykonania dwóch ostatnich laboratoriów ("Podstawy budowy, zasada działania i sterowania mikrokontrolerów" i "Budowa i analiza układów logicznego sterowania"), należy zainstalować następujące aplikacje w odpowiedniej kolejności:

1. Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition with SP1,

2. Microsoft Windows Software Development Kit (W przypadku korzystania z systemu operacyjnego innego niż WIN7, należy pobrać wersję Microsoft Windows Software Development Kit pasującą do posiadanego systemu operacyjnego),

Po poprawnym zainstalowaniu tych dwóch pakietów, należy po każdym uruchomieniu Matlaba konfigurować udostępniony przez niego Compiler wykonując następujące czynności:

1. Podanie polecaniea "mex -setup" w oknie Command Window i wciśnięcie przycisku ENTER,

2. Potwierdzenie zmiany Compilera, poprzez wpisanie "y" w oknie Command Window i wciśnięcie przycisku ENTER,

3. Wybranie zainstalowanego Compilera, poprzez wpisanie "1" w oknie Command Window i wciśnięcie przycisku ENTER,

4. Potwierdzenie wybranego Compilera, poprzez wpisanie "y" w oknie Command Window i wciśnięcie przycisku ENTER,