Opis dotychczasowej pracy naukowej

W dotychczasowej pracy zajmowałem sie głównie analizą i modelowaniem systemów zdalnie sterowanych z siłowym sprzężeniem zwrotnym. Efektem pracy naukowej są min. dwie prace dyplomowe oraz dwukrotne prezentowanie wyników swoich badań na Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych. Dodatkowo, od dwóch lat jestem uczestnikiem konferencji naukowych, na których wielokrotnie miałem przyjemność prezentować wyniki swoich prac.

Wykaz publikacji i materiałów konferencyjnych

[1] M. Pajor, K. Miądlicki, and M. Saków,
Kinect sensor implementation in fanuc robot manipulation”, Archives of Mechanical Technology and Automation, tom 34, nr 3, pp. 35-44, 2014.

[2] M. Saków, M. Pajor, and A. Parus,
Estymacja siły oddziływania środowiska na układ zdalnie sterowany ze sprzężeniem siłowym zwrotnym o kinematyce kończyny górnej”, Modelowanie Inżynierskie, nr 58, pp. 113-122, 2016.

[3] M. Saków, M. Pajor, and A. Parus,
Układ sterowania samowyznaczający siły oddziaływania środowiska na manipulator wykonawczy w czasie pracy systemu telemanipulacyjnego”, in Projektowanie Mechatroniczne - Zagadnienia Wybrane. vol. 1, ed: Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2016, pp. 139-150.

[4] M. Saków, and A. Parus,
Sensorless control scheme for teleoperation with force-feedback, based on a hydraulic servo-mechanism, theory and experiment”, Measurement Automation Monitoring, vol. 62, pp. 417-425, 2016.

[5] M. Saków, K. Miądlicki, and A. Parus,
Self-sensing teleoperation system based on 1-dof pneumatic manipulator”, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, vol. 11, pp. 64-76, 2017.

[6] M. Saków, A. Parus, and K. Miądlicki,
Predykcyjna metoda wyznaczania siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym w systemie zdalnie sterowanym”, Modelowanie inżynierskie, vol. 31, pp. 88-97, 2017.

[7] M. Saków, A. Parus, and K. Miądlicki,
Filtr LS i jego implementacja w sterowniku systemu master-slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym”, Modelowanie inżynierskie, vol. 34, pp. 107-117, 2017.

[8] K. Miądlicki, M. Pajor, and M. Saków,
Real-time ground filtration method for a loader crane environment monitoring system using sparse LIDAR data”,
in INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2017 IEEE International Conference on, 2017, pp. 207-212.

[9] K. Miądlicki, M. Pajor, and M. Saków,
Ground plane estimation from sparse LIDAR data for loader crane sensor fusion system”,
Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 22nd International Conference on, IEEE, 2017, pp. 717-722.

[10] M. Saków, A. Parus, M. Pajor, and K. Miądlicki,
Nonlinear inverse modeling with signal prediction in bilateral teleoperation with force-feedback”,
Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2017 22nd International Conference on, IEEE, 2017, pp. 141-146.

[11] M. Saków, K. Marchelek, A. Parus, and K. Miądlicki,
Control scheme without force sensors for load sensing in telemanipulation systems with force-feedback”, Problemy Eksploatacji. Maintance Problems, vol. 106, pp. 21-30, 2017.

[12] Kamil Stateczny, Mirosław Pajor, Karol Miądlicki, Mateusz Saków,
MEMS based system for controlling and programing industrial manipulator FANUC S-420F using gestures”, Problemy Eksploatacji. Maintance Problems, vol. 107, pp. 81-89, 2017.

[13] Kamil Stateczny, Mirosław Pajor, Karol Miądlicki, Mateusz Saków,
The use of machine vision to control the basic functions of a CNC machine tool using gestures”, TECHNICAL TRANSACTIONS, vol. 12/2017, pp. 213-229, 2017.

[14] K. Miądlicki, M. Pajor, M. Saków
Loader Crane Working Area Monitoring System Based on LIDAR Scanner”,
Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2018, pp. 465-474.

[15] M. Saków, A. Parus, M. Pajor, K. Miądlicki,
Unilateral Hydraulic Telemanipulation System for Operation in Machining Work Area”,
Advances in Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2018, pp. 415-425.

[16] M. Saków,
Real-Time and Low Phase Shift Noisy Signal Differential Estimation Dedicated to Teleoperation Systems”,
Conference on Automation. Springer, Cham, pp, 132-141, 2018.

[17] M. Saków, K. Miądlicki,
Transport Delay and First Order Inertia Time Signal Prediction Dedicated to Teleoperation”,
Conference on Automation. Springer, Cham, pp. 142-151, 2018.

[18] M. Saków, K. Miądlicki,
Load Self-Sensing Control Scheme for Telemanipulation - Part 1: Theory”,
Pomiary Automatyka Robotyka, pp. 67-71, 2018.

[19] M. Saków, K. Miądlicki,
Load Self-Sensing Control Scheme for Telemanipulation - Part 2: Experiment”,
Pomiary Automatyka Robotyka, pp. 72-78, 2018.

Wygłoszone referaty na konferencjach naukowych

[1] Tytuł referatu: „Estymacja siły oddziływania środowiska na układ zdalnie sterowany ze sprzężeniem siłowym zwrotnym o kinematyce kończyny górnej”, 55 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 20-24.02.2016, Ustronie Zdrój.

[2] Tytuł referatu: „Układ sterowania samowyznaczający siły oddziaływania środowiska na manipulator wykonawczy w czasie pracy systemu telemanipulacyjnego”, XVI Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, 02-03.06.2016, Katedra Robotyki i Mechatroniki, AGH Kraków.

[3] Tytuł referatu: „Predykcyjna metoda wyznaczania siły w siłowym sprzężeniu zwrotnym w systemie zdalnie sterowanym”, 56 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 25.02.2017-01.03.2017, Ustronie Zdrój.

[4] Tytuł referatu: „Filtr LS i jego implementacja w sterowniku systemu master-slave z siłowym sprzężeniem zwrotnym”, 56 Sympozjon Modelowanie w Mechanice, 25.02.2017-01.03.2017, Ustronie Zdrój.

[5] Tytuł referatu: „Nonlinear Inverse Modeling with Signal Prediction in Bilateral Teleoperation with Force-Feedback”, 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017, 28-31.08.2017, Międzyzdroje.

[6] Tytuł referatu: „Time constant and model-free signal prediction in communication channel of teleoperation system”, Mechatronics: Ideas for Industrial Applications M:IfIA’2017, 13-15.09.2017, Gliwice, Wisła - Jawornik, Poland.

[7] Tytuł referatu: „A sensor-less bilateral teleoperation system based on nonlinear inverse modeling with signal prediction”, Mechatronics: Ideas for Industrial Applications M:IfIA’2017, 13-15.09.2017, Gliwice, Wisła - Jawornik, Poland.

[8] Tytuł referatu: „Unilateral Hydraulic Telemanipulation System for Operation in Machining Work Area”, International Scientific-Technical Conference Manufacturing 2017, 24-26.10.2017, Poznań, Poland.

[9] Tytuł referatu: „Signal prediction in bilateral teleoperation with force-feedback”,14th INTERNATIONAL CONFERENCE Dynamical Systems Theory and Applications 2017, 11-14.12.2017, Łódź, Poland.

[10] Tytuł referatu: „Real-Time and Low Phase Shift Noisy Signal Differential Estimation Dedicated to Teleoperation Systems”,the 22nd Conference on Automation – Innovations and Future Perspectives, automation 2018, 21-23.03.2018, Warszawa, Poland.

[11] Tytuł referatu: „Transport Delay and First Order Inertia Time Signal Prediction Dedicated to Teleoperation”,the 22nd Conference on Automation – Innovations and Future Perspectives, automation 2018, 21-23.03.2018, Warszawa, Poland.

Wyróżnienia i nagrody

03/2014 - 06/2015
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Studia: drugiego stopnia
Kierunek: mechanika i budowa maszyn

06/12/2013
II miejsce
V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
Blok Techniczny
Przygotowanie i prezentacja referatu pt. Opracowanie koncepcji układu mechanicznego do realizacji siłowego sprzężenia zwrotnego dla kończyny dolnej człowieka od biodra do stopy

10/2011 - 02/2014
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Studia: pierwszego stopnia
Kierunek: mechatronika