Mechatronika - ćwiczenia projektowe

Poniżej znajduje się lista obecności oraz ocen z ćwiczeń projektowych
Mechatronika S1ME-PR01 2017/2018: Obecność i oceny
Mechatronika S1ME-PR02 2017/2018: Obecność i oceny

Poniżej znajduje się przykładowy projekt z Mechatroniki
Projekt: Mechatronika - Projekt - Przykładowy

Automatyka - ćwiczenia audytoryjne

Poniżej znajduje się lista obecności oraz ocen z ćwiczeń audytoryjnych
Mechatronika S1EN-AU01 2017/2018: Obecność i oceny

Automatyka - ćwiczenia laboratoryjne

Poniżej znajduje się lista obecności oraz ocen z ćwiczeń labolatoryjnych:
Transport S1TR-LA01 2017/2018: Obecność i oceny

Poniżej znajduje się lista tematów ćwiczeń do samodzielnego opracowania i przygotowania się na zajęcia:

1. Zajęcia wprowadzające. (Przewidziany czas laboratoriów: 2 godziny)

2. Wprowadzenie w środowisko Matlab/Simulink. Wykorzystanie środowiska Matlab do działań na macierzach i wektorach, operator Laplace'a i transformacja Fouriera. (Przewidziany czas laboratoriów: 2 godziny)

3. Podstawowe elementy automatyki. Schemat automatyzacji systemu otwartego i zamkniętego, elementy schematu blokowego, algebra schematów blokowych i pojęcie transmitancji obiektu automatyzacji. (Przewidziany czas laboratoriów: 2 godziny)

4. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych. Charakterystyki: amplitudowo-częstotliwościowe, fazowo-częstotliwościowe, amplitudowo-fazowo-częstotliwościowe oraz charakterystyki Bodego. (Przewidziany czas laboratoriów: 2 godziny)

5. Analiza kryteriów stabilności układów. Twierdzenie o warunku koniecznym i wystarczającym stabilności układów liniowych ciągłych, algebraiczne kryterium stabilności Hurtwiza, graficzne kryterium stabilności Nyquista. (Przewidziany czas laboratoriów: 2 godziny)

6. Badanie układów ze sprzężeniem zwrotnym. Pojęcie jakości układów automatycznej regulacji, zapas stabilności, struktury podstawowych układów regulacji ciągłej oraz metody doboru nastaw regulatora. (Przewidziany czas laboratoriów: 4 godziny)

7. Ewentualne zaliczenie poprawkowe. Zaliczenie poprawkowe przewidziane jest dla studentów, którzy nie uzyskają ocen pozytywnych z wejściówek oraz sprawozdań. Zaliczenie będzie obejmowało cały materiał. (Przewidziany czas: 1 godzina)

Literatura

1. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2007, 978-83-7143-335-1
2. Greblicki W., Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006
3. Kowal J., Podstawy automatyki. T. 1, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2006, 83-7464-108-8
4. Horla D., Podstawy automatyki : ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2005, 83-7143-533-9
5. Gessing R., Podstawy automatyki, Politechnika Śląska, Gliwice, 2001, 83-88000-19-5
6. A. Markowski, J. Kostro, A. Lewandowski, Automatyka w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 1985
7. W. Findeisen, Poradnik inżyniera automatyka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1973