Podstawy automatyki - Laboratoria

Poniżej znajdują się skrypty do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych:
Laboratorium 1: Budowanie modeli, analiza częstotliwościowa, wyznaczanie odpowiedzi na sygnał zadany (4h)
Laboratorium 2: Analiza stabilności, dobór układów i parametrów regulacji, identyfikacja obiektów (6h)
Dane do zadania z identyfikacji:Model_Lab2.mat
Laboratorium 3: Podstawy budowy, zasada działania i sterowania mikrokontrolerów (2h)
Model skrzyżowania ze światłami 1:Tranport_LAB3_1.mdl
Laboratorium 4: Budowa i analiza układów logicznego sterowania (2h)
Model skrzyżowania ze światłami 2:Tranport_LAB4_1.mdl

Poniżej znajduje się lista obecności oraz ocen z labolatoriów:
Transport T1-21 2015/2016: Obecność i oceny

Mechatronika - Laboratoria

Poniżej znajduje się lista obecności oraz ocen z ćwiczeń projektowych
Mechatronika Mt1-21 2015/2016: Obecność i oceny

Poniżej znajduje się przykładowy projekt z Mechatroniki
Projekt: Mechatronika - Projekt - Przykładowy