Zajęcia ze Studentami

Wszelkie informacje dla studentów znajdują się w zakładce: Dydaktyka

Oceny

Osoby, które nie zaliczyły przedmiotów: Mechatronika (ćwiczenia projektowe), Autumatyka (ćwiczenia audytoryjne) i Automatyka (ćwiczenia laboratoryjne) w w poprzednich semestrach, proszę o ustalenie między sobą terminów zaliczeń poprawkowych na ten semestr zimowy i kontakt mailowy.

E-mail:mateusz.sakow@zut.edu.pl.

Godziny konsultacji

W przypadku konsultacji proszę o kontakt mailowy, przynajmniej dzień wcześniej.

E-mail:mateusz.sakow@zut.edu.pl.